Biblioteka Śląska w Katowicach

Budynek Biblioteki jest do dnia dzisiejszego jedną z największych i najnowocześniejszych bibliotek w Europie i godnie reprezentuje dynamicznie rozwijającą się aglomerację Śląska. Bryła obiektu jest prosta i monumentalna zgodnie z przeznaczeniem i stylem architektury modernistycznej z zastosowaniem obrotu bryły budynku o 45 stopni. Jednym z założeń autorów było umieszczenie jak największej ilości kondygnacji pod ziemią lub zielonymi dachami co powoduje wrażenie mniejszej skali obiektu niż jest to w rzeczywistości. Otaczający kontekst pięknej zieleni parkowej i nie pretensjonalny wygląd bryły biblioteki dało efekt zatracenia granicy między terenem a architekturą. Zieleń parkowa pełni również funkcję izolacji akustycznej od ulic dając użytkownikowi ciszę i komfort który w bibliotece jest najważniejszy. Mocno zaakcentowane główne wejście nawiązujące do przemysłowego charaktery Śląska poprzedza majestatyczny i czytelnie skomunikowany hol główny. Projektanci zadbali również o dobre i przyjemne naświetlenie obiektu światłem dziennym stosując liczne świetliki dachowe i atria z zielenią. Nowoczesny robot pracujący w magazynie wysokiego składowania pozwala na dostarczenie wybranej przez użytkownika książki w ciągu 3 min od wypożyczenia. Budynek pełni również funkcję kulturalną i naukową posiadając min: hol wystawowy, sale audiowizualną, laboratorium czy archiwum.

Autorzy: Jurand Jarecki, Marek Gierlotka, Stanisław Kwaśniewicz, Barbara Ebisz

Lokalizacja : Katowice ul. Plac Rady Europy 1

Rozstrzygniecie konkursu SARP: 1989

Projekt: 1990

Realizacja: 1991 - 1994

Oddanie do użytku: 1996

Kubatura : 81 000 m3

Powierzchnia terenu: 2.0h

Powierzchnia zabudowy : 6 000m2

Powierzchnia użytkowa : 16 000

Książek w magazynie : 1 800 000

45 km ciągów półek w magazynach trakcyjnych

450 miejsc w czytelniach i pracowniach

200 miejsc w sali audiowizualnej

170 miejsc parkingowych

Plansza konkursowa SARP na gmach Biblioteki Śląskiej Zasady koncepcji projektu Zasady koncepcji projektu Rzuty Rzuty Przekrój Aksonometria Wejście główne Doświetlanie komunikacji Sala audiowizualna Robot w magazynie książek